Company name/slogan; education in IAM for young IT professionals

Company name/slogan; education in IAM for young IT professionals

#59384
Guaranteed One-on-one
First price
€200
Status
Finished

Contest description

First price
€200

FONDUSO begeleidt Young IT Professionals in drie tot vier jaar naar specialist en zelfstandig ondernemerschap. Leren en doen, theorie en praktijk, alles in balans. In hoog tempo leiden wij jonge IT Professionals op tot de beste Identity & access management IT Ondernemers van Nederland. We werken met de nieuwste technologieën, doen nieuwe ervaringen op bij mooie opdrachtgevers en werken samen met een gevarieerd netwerk waar kennis en ervaringen delen de standaard is. Wij vormen een groep van specialisten, die nieuwe onafhankelijke specialisten willen opleiden.

Nu wij al enkele jaren succesvol bezig zijn met het opleiden van 4 IT professionals, zijn wij weer op zoek naar nieuw talent met enkele jaren ervaring. Welk vakgebied speelt geen rol. Zolang men maar over een bepaalde 'attitude' beschikt en affiniteit heeft met IT.

Aangezien het 'concept' boven verwachting goed werkt met een buitengewoon goed resultaat voor al 4 jonge IT professionals, willen wij graag binnen onze groep kijken of we een volgende stap kunnen gaan zetten in het vinden van nieuw talent. Ook waar mogelijk verder groeien als opleiding en platform voor specialisten in hun vak. Daarom zijn wij bezig met een duidelijke re branding van ons concept/idee.

Wij zoeken primair een nieuwe company name, maar ook een toepasselijke 'how'/slogan.
Het is een vernieuwend concept, dus de naam mag best wel attitude hebben, echter moet het ook een mate van professionaliteit uitstralen. Aangezien de beste specialisten van hun vakgebied aangesloten zijn bij dit bedrijf/maatschap.

Bijgevoegd document geeft veel meer achtergrondinformatie en een duidelijk kader waarbinnen men kan brainstormen.

Bij interesse in de opleiding of voor meer info, neem ook gerust contact op :)

fonduso.nl
Alex@fonduso.nl

Dank!

FONDUSO guides Young IT Professionals in three to four years towards independent entrepreneurship. Learning and doing, theory and practice, everything in balance. IT Professionals will rapidly become one of the best Identity & access management IT Entrepreneurs in the Netherlands. We work with the latest technologies, gain new experiences with high rated clients and work with a varied network where sharing knowledge and experiences is the standard. We form a group of specialists who want to train new independent specialists.

We are looking, after a succesfull start with 4 young professionals, for new young IT talent with several years of experience, which field does not matter. As long as one has a certain 'attitude' and an affinity with IT.
Because of the succes, we really want to take it to the next level in finding new talent. Also to grow as a platform for specialists and entrepeneurs.

We are looking for a company name and if possible a corresponding 'the' how '/ slogan.
As the concept is new, the name may be refreshing but must hold a form of 'attitude'.
Nevertheless it should also hold a form of professionalisme as the best specialist work with this company/group.

The attached document provides much more background information and a clear framework within which you can brainstorm.

Feel free to contact us should you be interested in the education or should you require additional information :)

fonduso.nl
Alex@fonduso.nl

Skills: NamefindingNamen bedenkenNamensfindungproductnamenBedrijfsnamen verzinnenname findingBedrijfsnaam bedenkenBedrijfsnaam

Selected service(s)

Namefinding - The designer will deliver:

- Name

Designer filter

Supported languages

There are no language restriction